googlef6322e1a8990d364.html
free simple website templates

Komunikaty

Polski Związek Hodowców Koni opublikował Rejestr ogierów 2018 >>> >>> czytaj więcej na stronach PZHK

1. Gibała Marek – przewodniczący
2. Brejta Władysław
3. Goraus Andrzej
4. Janczyk Mieczysław
5. Kosior Andrzej
6. Peckiel Paulina
7. Pracuch Teresa

  1. Skladka członkowska PZHKH została ustalona w wysokości 100,00 złotych na rok. Osoby nowowstępujące do Związku wpłacają 10,00 zł. tytułem wpisowego i roczna składkę członkowską w wysokości 100,00 zł. Rachunek bankowy Związku - patrz [Kontakt].
Adres

ul. Klikowska 304
33-102 Tarnów

Rachunek bankowy

Bank BGŻ Oddział w Tarnowie
48 2030 0045 1110 0000 0175 4650

Poczta

zarzad@pzhkh.org.pl

Nie gromadzimy żadnych informacji o odwiedzająch a strony nie używają plików cookies.

Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, jako stowarzyszony z Polskim Związkiem Hodowców Koni  stosuje odpowiednio zasady korzystania ze stron internetowych PZHK  określone w "Informacji prawnej dotycząca korzystania ze strony internetowej PZHK" 
Jako tło niektórych stron  wykorzystano reprodukcje starych obrazów oraz kadry z filmu " Hucuły konie Karpat Wschodnich"  i fotografie Anny Deszczyńskiej.  Dziękujemy Autorom.
Website v. 4.2.12  [02.2019] Design and implementation - WRM 01-2019. Made with MOBIRISE   ver. 4.9.3  License: EULA.  Wyniki testu dostępności na urzadzeniach mobilnych.