googlef6322e1a8990d364.html


Pożar w Stadninie "Huculski Raj" w Warszawie na Białołęce

Właścicielowi Stadniny Panu Sylweriuszowi Moroz oraz Państwu Olimpii i Rafałowi Dąbkowskim składamy serdeczne wyrazy współczucia
w związku z pożarem budynków stadniny, w którym zginęło 8 koni, w tym 3 huculskie - ogiery Wieśniak i Orfeusz oraz wałach Lando.
Zarząd PZHKH

Apelujemy do członków PZHKH i wszystkich miłośników koni o udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie strat wynikłych z pożaru.
Wpłaty prosimy przekazywać na rachunek bankowy Związku:
Bank BGŻ Oddział w Tarnowie
48 2030 0045 1110 0000 0175 4650
IBAN : 
PL48 2030 0045 1110 0000 0175 4650  
z dopiskiem "Pożar w Huculskim Raju".

ZAMIANY W DOKUMENTACH

Autor: Marek Gibała 

  1. Skladka członkowska PZHKH została ustalona w wysokości 100,00 złotych na rok. Osoby nowowstępujące do Związku wpłacają 10,00 zł. tytułem wpisowego i roczna składkę członkowską w wysokości 100,00 zł. Rachunek bankowy Związku - patrz poniżej. [Kontakt].
Adres

ul. Klikowska 304
33-102 Tarnów

Rachunek bankowy

Bank BGŻ Oddział w Tarnowie
48 2030 0045 1110 0000 0175 4650

Poczta

zarzad@pzhkh.org.pl

Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, jako stowarzyszony z Polskim Związkiem Hodowców Koni stosuje odpowiednio zasady korzystania ze stron internetowych PZHK określone w "Informacji prawnej dotycząca korzystania ze strony internetowej PZHK"  

Jako tło niektórych stron wykorzystano reprodukcje starych obrazów oraz kadry z filmu " Hucuły konie Karpat Wschodnich" , fotografie Anny Deszczyńskiej i Andrzeja Klimowskiego. Dziękujemy Autorom.

Website ver. 4.35 [04.2022].  Made with MOBIRISE ver. 5.6.5 License: EULA.

Made with ‌

No Code Website Builder