googlef6322e1a8990d364.html
how to develop free website

NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD CZŁONKÓW PZHKH

odbędzie się 24.05.2019 r.w KRK "Kietrz" sp.z o.o. SKH "Gladyszów" w Regietowie.
I termin godz. 17:00, II termin godz. 17:30
Szczegóły w "Zawiadomieniu".

Główny temat: zmiany w "Statucie" umożliwiające uzyskanie dofinansowania działalności Związku.
Prosimy obowiązkowe przybycie!
Proponowany porządek obrad w "Zawiadomieniu"

ZAMIANY W DOKUMENTACH

Autor: Marek Gibała. Regietów 30.03.2019 r. 

KOMUNIKATY

  1. Skladka członkowska PZHKH została ustalona w wysokości 100,00 złotych na rok. Osoby nowowstępujące do Związku wpłacają 10,00 zł. tytułem wpisowego i roczna składkę członkowską w wysokości 100,00 zł. Rachunek bankowy Związku - patrz [Kontakt].
Adres

ul. Klikowska 304
33-102 Tarnów

Rachunek bankowy

Bank BGŻ Oddział w Tarnowie
48 2030 0045 1110 0000 0175 4650

Poczta

zarzad@pzhkh.org.pl

Nie gromadzimy żadnych informacji o odwiedzająch a strony nie używają plików cookies.

Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, jako stowarzyszony z Polskim Związkiem Hodowców Koni stosuje odpowiednio zasady korzystania ze stron internetowych PZHK określone w "Informacji prawnej dotycząca korzystania ze strony internetowej PZHK"  

Jako tło niektórych stron wykorzystano reprodukcje starych obrazów oraz kadry z filmu " Hucuły konie Karpat Wschodnich" , fotografie Anny Deszczyńskiej i Andrzeja Klimowskiego. Dziękujemy Autorom.

Website v. 4.2.15 [05.2019]. Design and implementation - WRM 05-2019. Made with MOBIRISE ver. 4.9.6. License: EULA.