googlef6322e1a8990d364.html
POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONIA HUCULSKIEGO

Jest jest dobrowolną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją, reprezentującą i broniącą prawa i interesów hodowców koni huculskich
na obszarze swego działania.
Związek działa jako rolnicze zrzeszenie branżowe na podstawie przepisów ustawy
o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym dniu 2 kwietnia 2022 r. wybrano nowy zarząd Związku i nową Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Zarząd PZHKH wybrany w  dniu 02.04.2022

 Mieczysław Janczyk - Prezes Zarządu
Członkowie Zarządu: Andrzej Pelc, Stanisław Stasiowski,
Iwona Wojak-Ćwik, Czesław Gruca.

Komisja Rewizyjna:
Dorota Szymczyk, Zbigniew Kowalkowski i Zbigniew Hojda.
Sąd Koleżeński:
Jacek Gładkowski, Marek Kowalkowski, Krzysztof Ćwik.

  1. Składka członkowska PZHKH została ustalona w wysokości 100,00 złotych na rok. Osoby nowo wstępujące do Związku wpłacają 10,00 zł. tytułem wpisowego i roczna składkę członkowską w wysokości 100,00 zł. Rachunek bankowy Związku - patrz poniżej.
Adres

ul. Klikowska 304
33-102 Tarnów

Rachunek bankowy

Bank BGŻ Oddział w Tarnowie
48 2030 0045 1110 0000 0175 4650

Poczta

zarzad@pzhkh.org.pl

Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, jako stowarzyszony z Polskim Związkiem Hodowców Koni stosuje odpowiednio zasady korzystania ze stron internetowych PZHK określone w "Informacji prawnej dotycząca korzystania ze strony internetowej PZHK"  

Jako tło niektórych stron wykorzystano reprodukcje starych obrazów oraz kadry z filmu " Hucuły konie Karpat Wschodnich" , fotografie Anny Deszczyńskiej i Andrzeja Klimowskiego. Dziękujemy Autorom.

Website ver. 4.35 [04.2022].  Made with MOBIRISE ver. 5.6.5 License: EULA.

Made with Mobirise ‌

HTML5 Generator