Mobirise


Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego jest dobrowolną i samorządną, społeczną organizacją reprezentującą i broniącą praw
hodowców koni huculskich.
Związek jest stowarzyszony z  -> Polskim Związkiem Hodowców Koni.

KOMUNIKATY

27 stycznia 2017 r. w Tarnowie -Klikowej odbyło się posiedzenie Zarządu Związku. Omówiono sprawy związane z organizacją Walnego Zjazdu  Polskiego Zwiazku Hodowców Konia Huculskiego w dniu 25 marca br. (patrz poniżej), stan finansów Zwiazku oraz wystapień do odpowiednich instytucji w sprawie dofinansowania hodowli koni huculskich i imprez Związku w roku 2017 i latach następnych. Ponadto podjęto uchwałę o udziale finansowym w kwocie 1.000 zł. w kosztach dzialania Funkacji "Klikowska Ostoi Koni Polskich" w roku 2017.

Dyskutowano również możliwościach organizacji imprez o charalterze sportowym.

Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego odbędzie się w dniu 25 marca 2017 r. w KR "Kietrz" Stadninie Koni Huculskich "Gladyszów" w Regietowie o godz. 10:00 (drugi termin - godz. 11:00). Oficjalne zawiadomienia zostaną wysłane w najbliższych dniach. Tekst zawiadomienia zostane opublikowany na naszej stronie,

Imprezy w roku 2016

Patrz poniżej. Szczegóły zostaną podane niebawem.

4 luty                       Pokaz Ogierów - Klikowa


20 kwietnia           Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej -Klikowa


4-7 maja                 Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Poznań


27-28 maja             Majówka w Regietowie -SKH Gładyszów


10-11 czerwca        Szlakiem Konia Huculskiego Młodzieżowy Czempionat - Klikowa

24-25 czerwca      XII Świętokrzyska Ścieżka Huculska - Sielec 

8-9 lipca                VI  Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Ludźmierz 

15-16 lipiec           IX Mazowiecki Weekend z Hucułem - Warszawa - Białołęka

30 lipca                 IX Amatorski konkurs zręczności powożenia zaprzęgami parokonnymi - Ujanowice

5-6 sierpnia         Z hucułem do Krakowa - Rzeszotary

12-13 sierpnia      Galicyjskie Lato z Koniem - Kołaczyce

18 sierpnia             Mistrzostwa Podhala w Powożeniu - Zakopane

19 sierpnia            Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich - Młodzikowo

25-27 sierpnia     XVII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej

9-10 września     Parada Konna -Klikowa

15-17 września     XXIII Dni Huculskie -SKH Gładyszów

10 października Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Klikowa
14 października Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Antoniów
18 października Uznawanie Ogierów Huculskich -Klikowa
19 października Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej -Klikowa