googlef6322e1a8990d364.html
Logo VII MPKRH 2024

U W A G A !
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest opłacenie składki członkowskiej i wpłacenie wpisowego w wysokości podanej w odpowiednim "Zgłoszeniu".
"Zgłoszenia" należy dostarczyć pocztą elektroniczną.
Adres: zarzad@pzhkh.org.p
l
najpóźniej do dnia 15 maja 2024 r.

Plakat

Majówka w Regietowie 2024

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

Autor: Marek Gibała 

  1. Skladka członkowska PZHKH została ustalona w wysokości 100,00 złotych na rok. Osoby nowowstępujące do Związku wpłacają 10,00 zł. tytułem wpisowego i roczna składkę członkowską w wysokości 100,00 zł. Rachunek bankowy Związku - patrz poniżej. [Kontakt].
Adres

ul. Klikowska 304
33-102 Tarnów

Rachunek bankowy

Bank BGŻ Oddział w Tarnowie
48 2030 0045 1110 0000 0175 4650

Poczta

zarzad@pzhkh.org.pl

Nie stosujemy plików cookies i nie gromadzimy żadnych informacji o odwiedzających nasze strony
Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, jako stowarzyszony z Polskim Związkiem Hodowców Koni stosuje odpowiednio zasady korzystania ze stron internetowych określone w "Informacji prawnej dotycząca korzystania ze strony internetowej PZHK"
Jako tło niektórych stron wykorzystano reprodukcje starych obrazów oraz kadry z filmu " Hucuły konie Karpat Wschodnich" , fotografie Anny Deszczyńskiej i Andrzeja Klimowskiego. Dziękujemy Autorom.
Website ver. 5.01 [05-2024]. Made with MOBIRISE ver. 5.9.18 License: EULA.

Offline Website Software