googlef6322e1a8990d364.html
amp templates

Próba  dzielności

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie, w związku z licznymi telefonami od hodowców dotyczących próby dzielności koni rasy huculskiej. postanowił zorganizować dodatkową wierzchową próbę dzielności koni tej rasy w Tarnowie – Klikowej, w dniu 12 września 2018r.
            Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia próby jest zgłoszenie i udział w zawodach minimum 20 koni /klaczy i ogierów/ w tym w zasadniczej próbie dzielności wierzchowej (ścieżka huculska) 15 koni lub zasadniczej próbie dzielności zaprzęgowej min. 5 szt. koni
Prosimy wszystkich zainteresowanych o pilne zgłoszenie koni i niezwłoczną informację w tej sprawie do biura MZHK w Krakowie.
                                                                                 

Komunikaty

26 kwietnia 2018 r. na stronie "Kryształowe Kule" opublikowano regulaminy "
i zgłoszenia do kwalifikacji patrz >>> "Kryształowe Kule"
Zgłoszenia przyjmowane były do dnia 25 maja 2018 r. 

Polski Związek Hodowców Koni opublikował Rejestr ogierów 2018 >>> >>> czytaj więcej na stronach PZHK

1. Gibała Marek – przewodniczący
2. Brejta Władysław
3. Goraus Andrzej
4. Janczyk Mieczysław
5. Kosior Andrzej
6. Peckiel Paulina
7. Pracuch Teresa

  1. Skladka członkowska PZHKH została ustalona w wysokości 100,00 złotych na rok. Osoby nowowstępujące do Związku wpłacają 10,00 zł. tytułem wpisowego i roczna składkę członkowską w wysokości 100,00 zł. Rachunek bankowy Związku - patrz [Kontakt].
Adres

ul. Klikowska 304
33-102 Tarnów

Rachunek bankowy

Bank BGŻ Oddział w Tarnowie
48 2030 0045 1110 0000 0175 4650

Poczta

zarzad@pzhkh.org.pl

Nie gromadzimy żadnych informacji o odwiedzająch a strony nie używają plików cookies.

Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, jako stowarzyszony z Polskim Związkiem Hodowców Koni  stosuje odpowiednio zasady korzystania ze stron internetowych PZHK  określone w "Informacji prawnej dotycząca korzystania ze strony internetowej PZHK" 
Jako tło niektórych stron  wykorzystano reprodukcje starych obrazów oraz kadry z filmu " Hucuły konie Karpat Wschodnich"  i fotografie Anny Deszczyńskiej.  Dziękujemy Autorom.
Website v. 4.2.7. [08.2018] Design and implementation - WRM 04-2018. Made with MOBIRISE AMP  ver. 4.8.1  License: EULA . Valid. WCAG A2