googlef6322e1a8990d364.htmlWalny Zjazd członków Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego

odbył się w dniu 16 marca 2024 roku w Kombinacie Rolnym Kietrz Sp. z o. o. - Stadninie Koni Huculskich „GŁADYSZÓW” w Regietowie.
Dokumenty Zjazdu opublikujemy w najbliższym czasie.

Kryształowa kula


F i n a ł   n a g r o d y    "Kryształowa Kula" Prezesa Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego w parach zaprzęgowych został rozegrany podczas Cavaliady w Poznaniu w dniach 08.12.2023 i 09.12.2023 r. 

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Wyniki 1
Wyniki 2
Wyniki 3
Wyniki 4
logo MSiT
Logo VI MPKRH
Dofinansowanie
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Statystyka hodowlana 2022

ZAMIANY W DOKUMENTACH

Autor: Marek Gibała 

  1. Skladka członkowska PZHKH została ustalona w wysokości 100,00 złotych na rok. Osoby nowowstępujące do Związku wpłacają 10,00 zł. tytułem wpisowego i roczna składkę członkowską w wysokości 100,00 zł. Rachunek bankowy Związku - patrz poniżej. [Kontakt].
Adres

ul. Klikowska 304
33-102 Tarnów

Rachunek bankowy

Bank BGŻ Oddział w Tarnowie
48 2030 0045 1110 0000 0175 4650

Poczta

zarzad@pzhkh.org.pl

Nie stosujemy plików cookies i nie gromadzimy żadnych informacji o odwiedzających nasze strony
Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, jako stowarzyszony z Polskim Związkiem Hodowców Koni stosuje odpowiednio zasady korzystania ze stron internetowych określone w "Informacji prawnej dotycząca korzystania ze strony internetowej PZHK"
Jako tło niektórych stron wykorzystano reprodukcje starych obrazów oraz kadry z filmu " Hucuły konie Karpat Wschodnich" , fotografie Anny Deszczyńskiej i Andrzeja Klimowskiego. Dziękujemy Autorom.
Website ver. 4.47 [03-2024]. Made with MOBIRISE ver. 5.9.8 License: EULA.

No Code Website Builder