googlef6322e1a8990d364.html


 Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego zawiadamia, że Walny Zjazd członków Związku odbędzie się w dniu 16 marca 2024 roku (tj. sobota) w Kombinacie Rolnym Kietrz Sp. z o. o. - Stadninie Koni Huculskich „GŁADYSZÓW” z siedzibą w Regietowie woj. małopolskie.
I termin zjazdu godz. 9.30, II termin zjazdu godz. 10.00. 
Szczegóły w zaproszeniu.
U w a g a:
Proponowany porządek obrad i program może ulec zmianie.

Kryształowa kula


F i n a ł   n a g r o d y    "Kryształowa Kula" Prezesa Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego w parach zaprzęgowych został rozegrany podczas Cavaliady w Poznaniu w dniach 08.12.2023 i 09.12.2023 r. 

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Wyniki 1
Wyniki 2
Wyniki 3
Wyniki 4
logo MSiT
Logo VI MPKRH
Dofinansowanie
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Statystyka hodowlana 2022

ZAMIANY W DOKUMENTACH

Autor: Marek Gibała 

  1. Skladka członkowska PZHKH została ustalona w wysokości 100,00 złotych na rok. Osoby nowowstępujące do Związku wpłacają 10,00 zł. tytułem wpisowego i roczna składkę członkowską w wysokości 100,00 zł. Rachunek bankowy Związku - patrz poniżej. [Kontakt].
Adres

ul. Klikowska 304
33-102 Tarnów

Rachunek bankowy

Bank BGŻ Oddział w Tarnowie
48 2030 0045 1110 0000 0175 4650

Poczta

zarzad@pzhkh.org.pl

Nie stosujemy plików cookies i nie gromadzimy żadnych informacji o odwiedzających nasze strony

Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, jako stowarzyszony z Polskim Związkiem Hodowców Koni stosuje odpowiednio zasady korzystania ze stron internetowych PZHK określone w "Informacji prawnej dotycząca korzystania ze strony internetowej PZHK"  

Jako tło niektórych stron wykorzystano reprodukcje starych obrazów oraz kadry z filmu " Hucuły konie Karpat Wschodnich" , fotografie Anny Deszczyńskiej i Andrzeja Klimowskiego. Dziękujemy Autorom.

Website ver. 4.45 [12-2023].  Made with MOBIRISE ver. 5.9.4 License: EULA.

Best AI Website Maker